Toplumsal algının olgunlaşma sürecinde sosyal medya oldukça önemli bir yere sahiptir. Fikrin üretilme ve yayılma sürecinde gün geçtikçe sosyal medyanın önemi artmaktadır.Günümüzde, bireylerin kolektif bilince katkı sağlamlarını kolaylaştıran çevrimiçi mecralar farklı işlevlere sahiptir. Bu farklılıklar, iletişimin yönünü, türünü ve boyutunu etkilemektedir. Çevrimiçi mecraların işlev farklılıkları genel olarak teknik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Kullanım farklılıkları sebebiyle sosyal medya kanalları fikrin oluşması sürecinde farklı görevler üstlenmektedir.

Bilginin kaynağı olarak Twitter

Örnek vermek gerekirse, Twitter “Bilgi kaynağı” olarak işlev görmektedir. Bilginin kaynağından alındığı yeni bir medya aracı olarak Twitter, geleneksel medyanın güvenilirlik sorununa karşılık en çok başvurulan haber edinme alanı olmuştur. Son yıllarda Twitter,  haberin geleneksel medyadan daha hızlı öğrenildiği, yayıldığı ve doğruluğunun sorgulandığı bir medya aracı olarak öne çıkmıştır.

Fikrin olgunlaştığı bir kamusal alan deneyimi

Facebook ise daha çok, haberin tartışıldığı bir çevrimiçi müzakere alanı olarak işlev görmektedir. Facebook’ta içerik altı yorum bölümü, bir kamusal alan gibi, fikir ve tercihlerin tartışıldığı bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Hızla öğrenilen bir haber veya bilgi, Facebook’ta paylaşılmakta ve içerik altı yorum bölümünde tartışılmaktadır. Ülkemizde de birçok somut örnekte, çevrimiçi alanlarda oluşan kanaatlerin somut yönetim kararlarına etki ettiği örnek ortaya çıkmıştır.

GÖZAT!  Instagram Psikolojimizi Bozuyor!

Açıklayıcı ve öğretici işleviyle hayatımıza yön veren Youtube

Diğer taraftan, Youtube da bilginin açıklandığı bir mecra olarak gelişimini sürdürmektedir. Ortaya çıkan bilgi ve haberin, video görselleriyle detaylandırıldığı, herkesin anlayacağı şekilde açıklandığı bir mecra olarak işlev görmektedir. Birçok iddianın temellendirilirken videolardan faydalanılması, günümüzde oldukça yoğun olarak kullanılan bir yöntem olmuştur.

Son olarak Bloglar da bilginin kronolojik şekilde tasniflendiği çevrimiçi mecralar olmuştur. Google’da bir bilgi aradığınızda bilgiyi, Facebook, Twitter ve Youtube içeriklerinin de linklerini içeren bir blog yazısında bulmanız çok büyük bir olasılıktır. Bilgi üretilmiş, paylaşılmış, yayılmış, kanaat oluşmuş ve nihayetinde Bloglarda tasniflenmiştir. Daha sonra arayanlar için bir nevi arşivleme işlevi gerçekleşmiştir.

Koray Biber

www.mkoraybiber.com