Başarsoft tarafından geliştirilen DepremRiskim, binanın depremde zarar görme olasılığına yönelik bir tahmin raporu hazırlayan bir uygulamadır.

Son deprem felaketinin ardından birçok yeni girişim ortaya çıktı. Bazı girişimler, depremzedelere yardım etmeyi amaçlarken, diğerleri gelecekte olabilecek bir deprem öncesinde yapılması gerekenleri vurguluyor. DepremRiskim adlı uygulama, ikinci kategoride yer alıyor ve binanın depremde zarar görme olasılığına yönelik bir tahmin raporu oluşturuyor.

Uygulama, E-devlet’te 2018’de yayınlanan verileri kullanarak zeminle ilgili resmi gazetede yayınlanmış depremsellik verilerine dayanıyor. Bu veriler arasından 50 yılda bir gerçekleşme olasılığı yüzde 10 olan Spektral İvme (g)-Ss ve Spektral İvme (g)-S1 verileri seçiliyor ve sismik enterpolasyon haritası oluşturuluyor.

Kullanıcı, DepremRiskim uygulamasında konum erişimine izin vererek analiz yapmak istediği binayı harita üzerinde işaretleyebiliyor. Adres bilgileri girildikten sonra, reverse geocode kullanılarak adres bilgisi koordinata dönüştürülüyor ve binanın bulunduğu bölgeye ait sismik dereceler hesaplanıyor. Böylece binanın hangi sismik bölgede olduğu bilgisi sismik haritadaki değerlerle çakıştırılarak hesaplanıyor.

Kullanıcı, FEMA standartlarına göre hazırlanmış bina görselleri ve açıklamalarından ilgili binaya ait tip seçimini yapabiliyor. Binada düşey düzensizlik ve/veya plan düzensizliği varsa, FEMA standartlarına göre hazırlanmış görseller içinden kullanıcıya seçtirilerek skor hesapları yapılıyor. Toprak tiplerine göre dört farklı skor hesabı ortaya çıkıyor.

GÖZAT!  Carousel Kapanıyor!
Paylaş